Guziki

Budżet

budżet szkoły na 2017 rok wynosił 2 550 729,95

Budżet szkoły na 2016 rok wynosił 2 226 674,69

Budżet szkoły na 2015 rok wynosił 2 709 795,59

Budżet szkoły na rok 2014 wynosił 1 872 035

Budżet szkoły na rok 2013 wynosił 1 998 267

Budżet szkoły na rok 2012 wynosił 2 190 916

Budżet szkoły na rok 2011 wynosił 1 690 338

Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły jest przeznaczony na:

  • wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  • bieżące opłaty za media,
  • bieżące remonty,
  • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych,
  • dokształcanie nauczycieli,
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich,
  • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych,
  • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki szkolnej,

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

10-10-2018 - Edycja treści.

18-10-2017 - Edycja treści.

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

27-11-2013 - Edycja treści.

09-09-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 623