Guziki

Uchwały

Uchwała nr 1/2014/2015 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia zmian w zapisach statutowych.

Uchwała nr 14/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w zapisach statutowych.

Uchwała nr 13/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Profilaktyki Szkoły na rok szkolny 2014/2015

Uchwała nr 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Szkolnego Programu Wychowawczego na rok szkolny 2014/2015

Uchwała nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie opinii na temat organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015

Uchwała nr 10/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoły w roku szkolnym 2014/2015

Uchwała nr 9/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyników klasyfikacji rocznej uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Uchwała nr 8/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klasy szóstej w roku szkolnym 2013/2014

Uchwała nr 7/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w zapisach statutowych

Uchwała nr 6/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej uczniów w roku szkolnym 2013/2014.

Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Uchwała nr 4/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Uchwała nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w zapisach statutowych.

Uchwała nr 2/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmian w zapisach statutowych.

Uchwała nr 1/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi z dnia 05 września 2013 r. w sprawie opinii na temat wdrożenia innowacji pedagogicznych nauczycieli w roku szkolnym 2013/2014.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

26-09-2014 - Edycja treści.

26-03-2014 - Edycja treści.

11-02-2014 - Edycja treści.

16-01-2014 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1129