Guziki

Zarządzenia

Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Napoleońskiej 7/17 w roku 2016


Rejestr Zarządzeń Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Napoleońskiej 7/17 w roku 2015


Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.

Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Napoleońskiej 7/17 w Łodzi.

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania Szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla pracowników pedagogicznych szkoły.

Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zwołania Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.


Zarządzenie nr 36/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania Rady Pedagogicznej.

Zarządzenie nr 35/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.

Zarządzenie nr 34/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyboru ucznia, który otrzyma honorowy tytuł "Najlepszego absolwenta szkoły" w roku szkolnym 2014/2015.

Zarządzenie nr 33/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej w celu przyznania stypendium za wyniki w nauce w roku szkolnym 2014/2015.

Zarządzenie nr 31/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zwołania Szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla pracowników pedagogicznych szkoły w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.

Zarządzenie nr 30/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.

Zarządzenie nr 29/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Pomocy Zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.

Zarządzenie nr 23/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi dla pracowników administracji i obsługi Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.

Zarządzenie nr 22/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi dla pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.

Zarządzenie nr 21/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia Planu Nadzoru Pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-10-2017 - Edycja treści.

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

01-12-2014 - Edycja treści.

28-11-2014 - Edycja treści.

14-10-2014 - Edycja treści.

06-10-2014 - Edycja treści.

26-09-2014 - Edycja treści.

17-09-2014 - Edycja treści.

12-08-2014 - Edycja treści.

07-08-2014 - Edycja treści.

01-07-2014 - Edycja treści.

07-05-2014 - Edycja treści.

26-03-2014 - Edycja treści.

07-03-2014 - Edycja treści.

28-02-2014 - Edycja treści.

24-02-2014 - Edycja treści.

11-02-2014 - Edycja treści.

31-01-2014 - Edycja treści.

14-11-2012 - Edycja treści.

15-05-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1599