Guziki

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 169 im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  • Organem prowadzącym jest: Miasto Łódź
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3 poz. 19 z późn. zm.)

Statut szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-02-2019 - Edycja treści.

14-03-2016 - Edycja treści.

25-11-2015 - Edycja treści.

19-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

10-03-2014 - Edycja treści.

31-01-2014 - Edycja treści.

15-10-2012 - Edycja treści.

14-05-2012 - Edycja treści.

04-10-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 638